Üyelik Aydınlatma Metni

ÜYE KULLANICILAR SİPARİŞ BÖLÜMÜ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VMS Elektronik A.Ş. (“VMS Elektronik”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, www.vmselektronik.com internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz VMS Elektronik , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir

VMS Elektronik A.Ş.
Adres: NOSAB Zeytin Cad. No:14 Nilufer 16220 BURSA TÜRKİYE
Telefon: +90 224 4111030
Mail: info@vmselektronik.com
KEP Adresi: vmselektronik@hs03.kep.tr

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetlenmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, gerekmesi halinde aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor:
• Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• İş Ortakları
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi vasıtasıyla, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kanunun m.5/1’de düzenlendiği şekilde “ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

Contact